เหล่าทหารที่ได้รับรางวัลในสมรภูมิ GPX BATTLE OF CUSTOM CONTEST