ประกาศผลกิจกรรม "Shutter Shooting with Gangater" ครั้งที่ 1