การต้อนรับคณะจากมูลนิธิส่งเสริมข้าราชการบำนาญและครูอาวุโส