Pokazy reakcji chemicznych oraz warsztaty ā€˛Metale i ich stopy"