นิทรรศการ "ตามเส้นทางเดินทัพกอบกู้เอกราชของพระยาตาก"