Διάλεξη του Σύμβουλου Ψυχικής Υγείας Γιώργου Βουζουλίδη