kronBee Trainingcamp december 2012 - Fuerteventura