«Η ζωή μας με τις επιδράσεις της νέας τεχνολογίας»