Το σώμα ως ταμπού. Προσέγγιση από την πλευρά της Ιστορίας Τέχνης