Ανεργία : μια προσπάθεια συσχέτισης με ψυχικούς παράγοντες.