Το νερό ως παράγοντας ανασφάλειας στη Μέση Ανατολή