Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ερμηνεία, μέθοδοι,σκοπός