«Οι χοροί της πατρίδας μου, χορευτικό οδοιπορικό στον Ελληνισμό»