Η Αισθητική στην ποίηση του Κ.Π. Καβάφη και η διαχρονικότητα της