Πολιτική και πολιτισμική κρίση, απαντήσεις της Ψυχανάλυσης