Η Τέχνη του Λόγου, κυρίαρχο στοιχείο προσέγγισης...