Σ’ αγαπώ σαν τ’ αλάτι, παραμύθια για το φαϊ και την αγάπη