Μουσική και Εγκέφαλος, οι θεραπευτικές ιδιότητες της Μουσικής