Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο - Έναρξη Χειμερινού Εξαμήνου