ค่ายสานสัมพันธ์ 2016 : ชีวิตที่ชัดในพระคริสต์ #วันที่3