Φυσική ανοσία και φλεγμονή: κατανοώντας το ρόλο τους...