Η επιστήμη των μετεωριτών ως εργαλείο μελέτης του διαστήματος