Ορυκτές πρώτες ύλες στην Ελλάδα, παρούσα κατάσταση και προοπτικές