Εκπαιδευτικό πρόγραμμα - «Η Τέχνη της ζωγραφικής» (5η μέρα)