Εκπαιδευτικό πρόγραμμα - «Η Τέχνη της ζωγραφικής» (6η μέρα)