Εκπαιδευτικό πρόγραμμα - «Η Τέχνη της ζωγραφικής» (8η μέρα)