Εκπαιδευτικό πρόγραμμα - «Η Τέχνη της ζωγραφικής» (9η μέρα)