Εκπαιδευτικό πρόγραμμα - «Η Τέχνη της ζωγραφικής» (12η μέρα)