Έναρξη Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου Περιστερίου 2019 - 2020