Η πολιτιστική κληρονομιά του Μ. Αλεξάνδρου στη γεωγραφική Συρία