Η τέχνη του λόγου, κυρίαρχο στοιχείο προσέγγισης...