Το κόστος της διατροφής από την Αρχαιότητα έως σήμερα