Πέσανε διαμάντια , πέσανε μπριλάντια, πέσανε φλουριά...