Παίρνω αποφάσεις με βάση τις αρχές, τις αξίες και την ηθική μου