Λαϊκός πολιτισμός και μετανεωτερικές αντιλήψεις και πρακτικές