Ο κόσμος μετά τις κατακτήσεις του Αλέξανδρου - Λήξη Εξαμήνου