Κλιματική αλλαγή, ανθρώπινες παρεμβάσεις και καταστροφές...