24/06/2016 LIVE @ "Monangi Brew Pub" - Dalmine (BG).