Потпишување на Меморандум за соработка помеѓу МКФ и ФФОСЗ