Пријателски турнир: МАКЕДОНИЈА - Босна и Херцеговина