โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ต้อนรับผู้แทน จากบริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ฯ