Представяне на практикантската програма на Аурубис в ПГМЕ