Специјална Олимпијада на Македонија; настап на полувреме