Одбележување на учество на спортисти на Медитерански Игри 2018