Διαμόρφωση πεζοδρόμου και φωταγώγηση στην οδό Παγκάλου