Kursus Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK), 03-04.09.2013