Opening van die nuwe uitbreiding van Triomfkliniek