Παρουσίαση βιβλίου του Δρος Aref Alobeid (Άρεφ Αλομπέιντ).