Επιπτώσεις του εμφυλίου πολέμου 1944-1949 στην ελληνική κοινωνία