Η προστασία του περιβάλλοντος ως θεμελιώδες δικαίωμα